The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet sil působících na opěru

Opěra je posuzována na 1 bm (1 feet) délky. Všechny síly, které působí při daném posouzení, jsou na tuto délku v programu přepočítány takto:

  • vlastní tíha opěry se počítá ze zadaného příčného řezu opěrou na 1 bm (1 feet)
  • reakce z NK mostu a přechodové desky se zadávají v kN (kip), hodnotami na celou opěru, ve výpočtu jsou tyto hodnoty děleny délkou opěry,
  • tlak zeminy se počítá na 1 bm (1 feet) a je redukován poměrem délka zatížení zeminou / délka opěry,
  • tíha zemních klínů se počítá na 1 bm (1 feet)  a je redukována poměrem délka zatížení zeminou /délka opěry,
  • přitížení se počítá na 1 bm (1 feet)  a je redukováno poměrem délka zatížení zeminou / délka opěry,
  • zadané síly, odpor na líci se uvažují na 1 bm a nejsou nijak redukovány
  • křídla - z geometrie křídel se spočte jejich vlastní tíha, která je do výpočtu dříku a posouzení základu dělena délkou opěry (je na uživateli, zda vliv křídel v tomto výpočtu zohlední či nikoliv).

Výpočet jednotlivých sil působících na opěru je blíže popsán v kapitole "Výpočty zdí".

Při výpočtu sil působících v základové spáře jsou všechny síly vstupující do posouzení (kromě odporu na líci konstrukce) redukovány poměrem délka opěry / délka základu.

Geometrie mostní opěry

Try GEO5 software for free.