The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Koeficient penetrometru

Koeficient penetrometru α [-] představuje poměr tzv. čisté plochy, která se určuje na základě kalibračního měření v laboratoři (snaha o eliminaci nepříznivých účinků tření objímky a nerovných konců kuželového hrotu). Typické hodnoty tohoto součinitele jsou v rozmezí 0,7 až 0,85.

Účinky nerovných konců kuželového hrotu a tření objímky (zdroj: [4], obrázek 20, strana 22)

Literatura:

[1] ČSN EN ISO 22476-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku. 2013.

[2] ČSN EN ISO 22476-12: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem. 2009.

[3] Robertson, P. K.: Interpretation of Cone Penetration Tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 2009, číslo 46, strany 1337 – 1355.

[4] Robertson, P. K and Cabal, K. L.: Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Inc., USA, 6. vydání, 2014, 133 stran.

Try GEO5 software for free.