The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Součinitel adheze

Empirický součinitel adheze α zohledňuje chování zeminy na plášti piloty a je ovlivněn materiálem piloty, průměrem piloty, kvalitou povrchu pláště piloty a okolní zeminou. V programu jsou hodnoty tohoto součinitele zavedeny podle následujícího grafu uvedeného v publikaci M.J. Tomlinson: Pile Design and Construction Practice.

Graf pro určení součinitele adheze

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.