The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv upraveného terénu

Pokud je před provedením pilot odtěžen původní terén, ze kterého byly prováděny zkoušky CPT, dochází k redukci naměřených hodnot penetračního odporu ve všech bodech zkoušky vzhledem ke snížení geostatického napětí následovně:

kde:

qc,i,red

-

redukovaný penetrační odpor v i-té vrstvě

qc,i

-

původní penetrační odpor v i-té vrstvě

χi

-

redukční součinitel v i-té vrstvě

Redukční součinitel χi je určen následovně:

kde:

σz,i

-

původní geostatické napětí v i-té vrstvě

σd

-

původní geostatické napětí v místě upraveného terénu (v hloubce d)

σCPT

-

původní geostatické napětí v místě prvního bodu zkoušky

Redukce penetračního odporu vlivem upraveného terénu

V případě, že byly zkoušky CPT provedeny přímo na upraveném terénu, k redukci nedochází.

Try GEO5 software for free.