GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Napětí v základové spáře

Napětí v základové spáře je možné uvažovat:

  • obdélníkové (rovnoměrné v základové spáře)
  • obecné (lichoběžníkové), kdy se liší hranová napětí

Obecný průběh napětí se určí podle obrázku:

Napětí v základové spáře

kde:

kde:

Q

-

svislé zatížení základu

l,b

-

šířka a délka základu

eb

-

mimostřednost zatížení

M

-

moment zatěžující základ

H

-

vodorovná síla zatěžující základ

N

-

normálová síla ve sloupu u excentricky umístěné patky

p

-

posuny osy sloupu od středu základu

Pokud je v některých bodech napětí záporné, pak se počítá s vyloučením tahu a s náhradními rozměry b*l. Před vlastním výpočtem průběhu napětí od přitížení základové spáry se ještě napětí v základové spáře zredukuje o geostatické napětí v základové spáře podle vztahu:

Geostatické napětí v základové spáře lze v programu uvažovat třemi způsoby:

  • od původního terénu uvažuje se tehdy, je-li základová spára obnažena ve výkopu od původního terénu na dobu kratší, než je doba potřebná k nakypření zeminy a k ztrátě napjatosti,
  • od upraveného terénu platí zde stejné předpoklady jako výše,
  • neuvažovat vůbec.

Try GEO5 software for free.