The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Napětí v základové spáře

Napětí v základové spáře je možné uvažovat:

  • obdélníkové (rovnoměrné v základové spáře)
  • obecné (lichoběžníkové), kdy se liší hranová napětí

Obecný průběh napětí se určí podle obrázku:

Napětí v základové spáře

kde:

kde:

Q

-

svislé zatížení základu

l,b

-

šířka a délka základu

eb

-

mimostřednost zatížení

M

-

moment zatěžující základ

H

-

vodorovná síla zatěžující základ

N

-

normálová síla ve sloupu u excentricky umístěné patky

p

-

posuny osy sloupu od středu základu

Pokud je v některých bodech napětí záporné, pak se počítá s vyloučením tahu a s náhradními rozměry b*l. Před vlastním výpočtem průběhu napětí od přitížení základové spáry se ještě napětí v základové spáře zredukuje o geostatické napětí v základové spáře podle vztahu:

Geostatické napětí v základové spáře lze v programu uvažovat třemi způsoby:

  • od původního terénu uvažuje se tehdy, je-li základová spára obnažena ve výkopu od původního terénu na dobu kratší, než je doba potřebná k nakypření zeminy a k ztrátě napjatosti,
  • od upraveného terénu platí zde stejné předpoklady jako výše,
  • neuvažovat vůbec.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.