The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Pilotová stěna s ocelový průřezem

Pro pilotovou stěnu s ocelovým průřezem se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy - tento koeficient se používá při výpočtu záporového pažení k redukci tlaků pod dnem stavební jámy - lze jej buď zadat, nebo automaticky dopočítat (pro klasické nezáporové pažení je tento součinitel roven 1,0)
  • Typ průřezu (čtverec, kruh)
  • Průměr pilot d, jejich osová vzdálenost a
  • Ocelový průřez (I-průřez, trubka, 2xU nebo svařovaný průřez) se vybíra v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog")

Zadání parametrů - pilotová stěna s ocelovým průřezem

Pro výpočet průřezových charakteristik je ocelový profil převeden na beton.

kde:

Ic

-

moment setrvačnosti betonového průřezu

Ec

-

modul pružnosti betonu

Kc

-

součinitel redukce betonu

Is

-

moment setrvačnosti ocelového průřezu

Es

-

modul pružnosti ocele

Ac

-

plocha betonového průřezu

As

-

plocha ocelového průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení kombinovaného průřezu.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.