The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Příprava geologického profilu

V záložce "Příprava geologického profilu" se vytváří vlastní geologický řez.

V jednotlivých záložkách definujeme:

  • rozhraní vrstev zemin, resp. geotechnických typů zemin
  • hladiny podzemní vody
  • konstrukce, případně libovolné pomocné linie
  • vlastní popisy ve výkresu

V tomto okně lze zadávat linie rozhraní a tím vytvářet geologický řez, ale také upravovat zemní profily a vytvářet body rozhraní pro generaci modelu podloží.

Geologický řez lze také vytvořit z již vygenerovaného modelu podloží.

Pro generaci oblastí je v levé části okna tlačítko "Generuj". Program automaticky detekuje jednoznačně zadané oblasti tvořené zadanými liniemi a upravenými "zemními profily" a vygeneruje danou oblast. Do generace se zapojují všechny linie, u kterých je při zadání zatrženo že tvoří hranici oblasti. Pokud do oblasti zasahují dvě či více zemin, je zadání nejednoznačné a zemina do oblasti není přiřazena.

V pravé části okna se přepíná zobrazení tvořeného profilu. Zvláště důležitá je možnost zobrazení zkoušek - tlačítka "Kreslit všechny zkoušky" a "Nekreslit žádné zkoušky", kterou využijeme při editaci zemních profilů.

Ve spodní části okna se definuje spodní okraj modelu. Ten může být vodorovný nebo rovnoběžný s terénem (je nutné zadat hloubku pod terénem) popř. může být tvořen libovolným průběžným rozhraním.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.