GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry výpočtu zemětřesení pro danou fázi budování.

Vstupy pro výpočet účinků zemětřesení

Pro výpočet zemětřesení je nutné:

  • Zvolit typ příchozího kmitání: pouze vodorovné kmitání (smyková vlna), pouze svislé kmitání (tlaková vlna), kombinace vodorovného a svislého kmitání;
  • Zvolit okrajové podmínky;
  • Specifikovat akcelerogram (časový vývoj zrychlení) příchozí vlny .

Zatížení (předepsané zrychlení - akcelerogram) je vždy aplikováno na spodní hranici modelu. Uživatel by měl věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost.

Volba typu příchozího kmitání

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software for free.