GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Naklápění dělících rovin

Naklápění dělících rovin je umožněno pouze při výpočtu Sarmovou metodou. Z obrázku je patrné, že dělicí roviny mezi bloky nemusí být ani svislé, ani navzájem rovnoběžné. První fáze optimalizace, kdy se posouvají jednotlivé body smykové plochy, se děje při svislých dělicích rovinách mezi bloky. Při následném vzájemném naklápění dělících rovin lze získat ještě nižší hodnotu stupně stability. Naklápění se opět provádí v bězích při omezeném kroku natočení a tento krok se postupně zmenšuje. Tato fáze optimalizace končí tehdy, když krok natáčení je 1o a při posledním běhu nebylo natočení žádné roviny změněno.

Statické schéma - Sarmova metoda

Try GEO5 software for free.