GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

1D tlak (zeminy)

Tato zkouška stanovuje hodnoty pevnosti v prostém tlaku pro zkušební vzorky z neporušené nebo zhutněné soudržné zeminy o dostatečně nízké propustnosti.

Dále je zkouška vhodná k odvození neodvodněné smykové pevnosti zeminy cu s nízkou propustností.

Ukázkový protokol jednoosé tlakové zkoušky zeminy

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

CSN EN ISO 17892-7

Try GEO5 software for free.