GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme navrhnout a posoudit vyztužení průřezů opěry - dimenzovaný průřez volíme v rozbalitelném seznamu. V tabulce jsou zobrazeny síly působící na opěru.

Nabídka průřezů, které lze posoudit, se liší podle zadaného zatěžovacího stavu (stavební, provozní).

Pro stavební a provozní stav jsou k dispozici tyto průřezy:

  • Posouzení dříku zdi
  • Posouzení v pracovní spáře - zadává se hloubka pracovní spáry od horního kraje konstrukce
  • Posouzení výstupku zdi

Pro provozní stav je dále možné posoudit:

  • Posouzení závěrné zídky
  • Posouzení křídlo - opěra - zadává se celoplošné přitížení terénu, výpočet je blíže popsán v sekci "Křídla"

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení.

Opěra je zatížena buď aktivním zemním tlakem, nebo tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze", při výpočtu křídel pak aktivním zemním tlakem.

Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy.

Dimenzování železobetonové resp. betonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy". Posouzení podle ČSN 73 6206 "Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí" je popsáno zde.

V rámu lze provést více výpočtů pro různé průřezy. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Try GEO5 software for free.