The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení podle mezních stavů

Při posouzení podle mezních stavů jsou parametry hornin (úhel vnitřního tření popř tangenta úhlu vnitřního tření, soudržnost) redukovány dílčími součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty". Posouzení má tvar:

kde:

Tact

-

posouvající síly na smykové ploše (aktivní)

Tres

-

pasivní síly na smykové ploše

γs

-

součinitel celkové stability konstrukce (zadává se v záložce "Stabilitní výpočty")

Při výpočtu polygonální smykové plochy se spočtená hodnota srovnává se 100% využitím (rovnovážný stav bez rezervy využití). Porovnání je dáno vztahem:

kde:

SF

-

stupeň stability spočtený s redukovanými parametry zemin

SFs

-

požadovaný stupeň stability

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.