GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení podle mezních stavů

Při posouzení podle mezních stavů jsou parametry hornin (úhel vnitřního tření popř tangenta úhlu vnitřního tření, soudržnost) redukovány dílčími součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty". Posouzení má tvar:

kde:

Tact

-

posouvající síly na smykové ploše (aktivní)

Tres

-

pasivní síly na smykové ploše

γs

-

součinitel celkové stability konstrukce (zadává se v záložce "Stabilitní výpočty")

Při výpočtu polygonální smykové plochy se spočtená hodnota srovnává se 100% využitím (rovnovážný stav bez rezervy využití). Porovnání je dáno vztahem:

kde:

SF

-

stupeň stability spočtený s redukovanými parametry zemin

SFs

-

požadovaný stupeň stability

Try GEO5 software for free.