The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Křídla

V rámu "Křídla" se zadává tvar a rozměry mostních křídel. Křídla mohou být buď souměrná, nebo nesouměrná. U nesouměrných se  zadávají zvlášť rozměry pravého a levého křídla. Na obrazovce se vykresluje vždy aktuálně zadávané křídlo - V ostatních rámech se pak vykresluje vždy křídlo levé.

Tloušťky a délky křídel lze také zadat resp. editovat v rámu "Geometrie půdorys".

Průřez spár Křídlo-mostní opěra lze posoudit v rámu "Dimenzování". Průřez je posuzován na namáhání momentem. Křídlo je celé zatíženo aktivním tlakem zeminy za opěrou. V dialogovém okně "Dimenzování" je možno zadat velikost celoplošného přitížení pro stanovení tlaku na křídlo. S přitížením zadaným v rámu "Přitížení" se v tomto případě nepočítá, terén za křídlem je uvažován vždy rovný. Výsledný moment namáhající spáru se získá vynásobením celkové velikosti  tlaku působícího na plochu křídla a rozdílem těžišť výslednice tlaku a spáry.

Délka průřezu pro dimenzování se standardně uvažuje jako výška křídla - lze ale zadat po zvolení volby "Redukovat pro dimenzování" i jinou délku spáry křídlo-opěra.

U prodloužených křídel lze zadat rozměry základu pod křídlem. Tyto výstupky základu jsou ve výpočtu zohledněny tak, že je vypočtena fiktivní šířka základu podle vztahu:

kde:

Acelk

-

celková plocha základu včetně výstupků

S

-

délka základu opěry

dfikt

-

fiktivní šířka základu pro výpočet posouzení

Základ je pak tedy zjednodušeně a přitom na straně bezpečné, uvažován jako obdélníkový.

Rám "Křídla"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.