GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování zdi s žebry

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá síly v posuzovaném průřezu zdi (posouvající sílu Q a moment M) a poté provede vlastní posouzení únosnosti průřezu podle nastavení zvoleného v záložce "Výpočet zdí".

Dřík zdi - vodorovný směr

Maximální moment v poli na přední straně dříku:

Maximální moment u žebra na zadní straně dříku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σpi

-

průměrné napětí na zadní straně dříku

l

-

vzdálenost mezi žebry

Dřík zdi - svislý směr

Maximální moment uprostřed výšky zdi na přední straně dříku:

Maximální moment u paty zdi na zadní straně dříku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σH

-

napětí na zadní straně dříku u paty zdi

H

-

výška zdi

l

-

vzdálenost mezi žebry

Přední výstupek zdi - zeď se žebry vepředu

Maximální moment v poli na horní straně výstupku:

Maximální moment u žebra na spodní straně výstupku:

Maximální posouvající síla:

kde:

σj1

-

maximální napětí pod předním výstupkem

l

-

vzdálenost mezi žebry

Pata zdi - zeď se žebry vzadu

Maximální moment v poli na horní straně paty:

Maximální moment u žebra na spodní straně paty:

Maximální posouvající síla:

kde:

σj

-

maximální napětí pod patou zdi

l

-

vzdálenost mezi žebry

Žebro zdi

Žebro zdi je posuzováno jako obdélníkový průřez, výpočet vnitřních sil je proveden stejně jako u dříku úhlové zdi. Vnitřní síly jsou přenásobeny zatěžovací šířkou l+b (vzdálenost mezi žebry + tloušťka žebra).

Vnitřní síly v ostatních místech posudků (Pata zdi - zeď se žebry vepředu, Přední výstupek zdi - zeď se žebry vzadu) jsou spočteny jako u úhlové zdi.

Try GEO5 software for free.