The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Načtení dat do šablony

V menu programu ("Soubor") se zvolí položka "Importovat", "Formát DXF do šablony" a standardním způsobem se vybere soubor určený pro import. Data se načtou a zobrazí v dialogovém okně Import DXF a potom se předají do šablony. Volbu vrstev lze kdykoliv měnit.

Při importu lze změnit rozsah světa úlohy podle importovaných dat - toto je výhodné především při zadávání nové úlohy.

Importovaná data se nepřevedou přímo do dat programu, ale načtou se do šablony, pomocí které se později převedou do dat programu. Po načtení dat se šablona s daty zobrazí na desktopu a zpřístupní se tlačítka pro práci se šablonou na vodorovné ovládací liště.

Načtení dat do šablony

Změna rozsahu světa

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.