The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotvení základu zdí

V programu "Úhlová zeď" lze zadat kotvení základu zdi. Zadává se umístění kotvy, rozměry vrtu, a vzdálenost kotev.

Pro kotvu jsou definovány dva mezní stavy únosnosti:

  • únosnost na vytržení Re (kN/m) ze zeminy
  • únosnost na přetržení kotvy Rt (kN)

Kotvení základu zdi

Únosnosti je buď možné zadat, nebo se dopočítají ze zadaných hodnot podle následujících vztahů:

kde:

Tp

-

únosnost na vytržení

d

-

průměr vrtu

a

-

boční adheze

SFe

-

stupeň bezpečnosti na vytržení

kde:

Rt

-

únosnost na přetržení

ds

-

průměr kotvy

fy

-

pevnost materiálu kotvy

SFt

-

stupeň bezpečnosti na přetržení

Orientační hodnoty únosnosti na vytržení

Materiál

Boční adheze

[N/mm2]

Únosnost na vytržení [kN/m]

65 mm

75 mm

90 mm

100 mm

150 mm

Měkká jílovitá břidlice

0,21 - 0,83

42 - 169

49 - 195

59 - 234

65 - 260

98 - 391

Pískovec

0,83 - 1,73

169 - 350

195 - 407

234 - 486

260 - 543

391 - 562

Břidlice, tvrdá jílovitá břidlice

0,86 - 1,38

175 - 281

202 - 325

243 - 390

270 - 433

405 - 562

Měkký vápenec

1,00 - 1,52

204 - 310

235 - 358

282 - 429

314 - 477

471 - 562

Granit, Basalt

1,72 - 3,10

351 - 562

405 - 562

486 - 562

540 - 562

562 - 562

Beton

1,38 - 2,76

281 - 562

325 - 562

390 - 562

433 - 562

562 - 562

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.