The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se stiskem tlačítka volí tvar tížné zdi. Zvolený tvar s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Tvar zdi lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

V případě šikmých tvarů konstrukce se zadává poměr stran šikmé části 1:x. Zadání rovné konstrukce se provede zadáním hodnoty nula.

Tvary zdi přednastavené v programu

V případě, že zadání geometrie zdi nevyhovuje některý z výše přednastavených tvarů, program uživateli umožňuje zadat obecný tvar zdi. Obecný tvar zdi se zadává pomocí souřadnic bodů, je ale také možné stisknutím tlačítka "Generovat obecný tvar" převzít konstrukci zadanou pomocí kót a dále ji upravovat.

Zadání obecného tvaru zdi

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Rám "Geometrie" - obecný tvar zdi

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.