GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitele vlivu technologie F1 a F2

Součinitel F1 redukuje únosnost piloty na patě a součinitel F2 redukuje únosnost na plášti. Hodnoty se dopočítají podle zvolené technologie nebo se zadají ručně.

Piloty

F1

F2

beraněné prefabrikované nebo ocelové

1,2

2,3

předražené Franki

2,3

3,0

beraněné dřevěné

5,0

5,0

vibrované

2,3

3,2

šroubované na místě betonované

3,0

4,0

šroubované prefabrikované

2,5

4,0

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

3,0

3,5

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

2,5

3,5

ocelové trubní

1,8

3,5

prováděné průběžným šnekem

3,0

3,8

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspensí

3,5

7,0

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

4,0

3,9

root pile

2,2

2,4

strauss pile

4,2

3,9

Try GEO5 software for free.