The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Korekční součinitel Poissonova čísla Rv

Součinitel vlivu Poissonova čísla Rν zohledňuje vliv poklesu Poissonova čísla ν okolní zeminy na pokles hodnot sedání piloty při konstantním modulu pružnosti okolní zeminy. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti Poissonova čísla okolní zeminy νs a koeficientu tuhosti piloty K. V programu je graf implementován v numerické podobě.

Korekční součinitel vlivu Poissonova čísla Rν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.21).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.