The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Příčinkový součinitel sedání Is

Příčinkový součinitel sedání Is závisí na poměru hloubky paty piloty pod povrchem únosné vrstvy D a průměru piloty d. Příčinkový součinitel sedání piloty Is je dán vztahem:

kde:

I0

-

základní příčinkový součinitel sedání

Rk

-

korekční součinitel tuhosti piloty

Rh

-

součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.