The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet - horninový klín

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Posouzení skalního svahu, který je uvažovaný jako horninový klín, lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v rámu v dolní části desktopu.

Program v tomto rámu umožnuje dopočítat nutnou kotevní sílu tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň bezpečnosti. V tomto případě je nutné zatrhnout tlačítko "Dopočítat nutnou kotevní sílu" a zadat sklon kotevní síly od vodorovné a směr kotevní síly.

Geometrie klínu je na desktopu vykreslena pomocí 3D zobrazení, nebo stereografické projekce.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - horninový klín - 3D zobrazení

Rám "Výpočet" - horninový klín - stereografická projekce

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.