The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

LRFD - Výpočet stability svahu

Výpočet podle LRFD zavádí dva typy výpočtových koeficientů - koeficienty upravující velikost zatížení (Load factors) a koeficienty redukující odpor zeminy (Resistance factors).

Součinitele do výpočtu vstupují podle zvolené návrhové situace.

U zadaných přitížení je vyhodnoceno, zda působí příznivě nebo nepříznivě a hodnota přitížení je přenásobena příslušným dílčím součinitelem zatížení (ES, resp. LL).

Redukce odporu (Resistance factors):

Celkový odpor na smykové ploše je redukován dílčím součinitelem ϕSS. Při prokázání bezpečnosti musí být na smykové ploše splněna následující podmínka rovnováhy:

kde:

ϕSS

-

součinitel redukce stability

Fpas

-

vzdorující (pasivní) síly na smykové ploše

Fact

-

sesouvající (aktivní) síly na smykové ploše

Výpočet podle LRFD - zadání dílčích součinitelů pro stabilitní výpočty

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.