GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení vyplavování zeminy podle čínských norem

Toto posouzení může být provedeno pro volnou i napjatou zvodeň.

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFp

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti vyplavování zeminy

ld

-

hloubka konstrukce v zemině

D1

-

hloubka dna výkopu od volné hladiny nebo horního ohraničení napjaté zvodně

γ´

-

objemová tíha nadlehčené zeminy

Δh

-

rozdíl hladiny uvnitř a vně stavební jámy

γw

-

objemová tíha vody

Try GEO5 software for free.