The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení vyplavování zeminy podle čínských norem

Toto posouzení může být provedeno pro volnou i napjatou zvodeň.

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFp

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti vyplavování zeminy

ld

-

hloubka konstrukce v zemině

D1

-

hloubka dna výkopu od volné hladiny nebo horního ohraničení napjaté zvodně

γ´

-

objemová tíha nadlehčené zeminy

Δh

-

rozdíl hladiny uvnitř a vně stavební jámy

γw

-

objemová tíha vody

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.