GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

ČSN 73 1004

Toto řešení vychází z ČSN 73 1004, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

kde:

součinitele únosnosti:

pro:

              pro:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

součinitele šikmosti zatížení:

kde:

cd

-

návrhová hodnota soudržnosti zeminy

q'

-

efektivní svislé napětí v zemině v úrovni základové spáry

D

-

hloubka základové spáry

γ'

-

objemová tíha zeminy

B'

-

efektivní šířka základu

φd

-

návrhová hodnota uhlu vnitřního tření zeminy

L'

-

efektivní délka základu

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Try GEO5 software for free.