The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet pomocí indexu stlačitelnosti

Rovnice pro výpočet sednutí pomocí indexu stlačitelnosti Cc vrstvy i vychází ze vztahu:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce)

eo

-

počáteční číslo pórovitosti

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Cc,i

-

index stlačitelnosti v i-té vrstvě

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.