The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dopočet parametrů Hoeka - Browna

Pokud známe hodnotu GSI (Geological Structure Index), pak je možné v programu zvolit dopočet parametrů Hoek-Brownovy podmínky podle následujících vztahů:

kde:

GSI

-

Geological structure index

D

-

koeficient porušení horninového masivu

mi

-

pevnostní parametr neporušené horniny pro vrcholové podmínky

Hodnoty koeficientu porušení D pro skalní svah

Popis rozpojování a těžení

Hodnota koeficientu D

Trhací práce menšího rozsahu na skalních svazích s lokálním poškozením, jestliže je použito řízeného odstřelu. Nicméně, přesto dojde k porušení horniny v líci svahu (kvalitní trhací práce).

0,7

Trhací práce menšího rozsahu na skalních svazích s lokálním poškozením, jestliže je použito řízeného odstřelu. Nicméně, přesto dojde k porušení horniny v líci svahu (nekvalitní trhací práce).

1

Velmi velké otevřené svahy povrchových dolů nebo lomů, dotčené účinky rozsáhlých trhacích prací a redistribucí napětí při odtěžování horniny (pouze používání trhavin).

1

V některých měkčích horninových partiích velkých dolů nebo lomů může být těžení realizováno bez trhacích prací s menší mírou poškození svahů (mechanické rozpojování horniny).

0,7

Přibližné hodnoty pevnostního parametru neporušené horniny mi (podle Hoeka)

Druh horniny

Reprezentativní horniny

mi [-]

Vápencové horniny s dobře vyvinutou krystalovou štěpností

Dolomit, vápenec, mramor

≈ 7

Zpevněné jílovité horniny

Jílovec, siltovec, prachovitá břidlice, hlinitá břidlice

≈ 10

Písčité horniny s pevnými krystaly  a špatně vyvinutou krystalovou štěpností

Pískovec, křemenec

≈ 15

Jemnozrnné vyvřelé krystalické horniny

Andesit, dolerit, diabas, ryolit

≈ 17

Hrubozrnné vyvřelé a přeměněné hornny

Amfibolit, gabro, rula, žula, křemitý diorit

≈ 25

Try GEO5 software for free.