The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Pružinová metoda podle JGJ 120-2012

Tato metoda pro řešení pažících konstrukcí vychází z čínské normy JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations). V principu se tato teorie podobá výpočtu podle metody závislých tlaků, rozdíl je ve způsobu uvažování zemních tlaků. Z následujícího obrázku plyne, že za stěnou (mimo prostor stavební jámy) působí aktivní zemní tlak pa nebo zemní tlak v klidu p0 (zadává se v rámu "Nastavení").

Před stěnou se uvažují pružiny (definované pomocí modulu reakce podloží), které modelují reakci zeminy ve vodorovném směru. Omezení velikosti pružin při dosažení mezních tlaků je stejné jako u metody závislých tlaků.

Princip pružinové metody podle JGJ 120-2012 pro řešení pažících konstrukcí

Literatura:

JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Try GEO5 software for free.