The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet štětové stěny

Štětová stěna se počítá standardním postupem s uvažováním působení zemních tlaků (obecně za konstrukcí působí aktivní tlak a před konstrukcí tlak pasivní). 

Při výpočtu podle mezních stavů program hledá pomocí iterací takový bod stěny, aby platila momentová výminka:

Pro tento bod program dále vyšetřuje polohu paty stěny, pro kterou je splněna součtová výminka rovnováhy posouvajících sil (dopočet hloubky vetknutí). Tím je nalezena celková délka konstrukce v zemině.

Při výpočtu podle stupně bezpečnosti program hledá pomocí iterace bod, kdy platí

Je zřejmé, že průběh vnitřních sil při tomto výpočetním postupu není příliš realistický, v některých zemích je však tento postup vyžadován.

Výpočet lze ovlivnit jednak volbou minimálního dimenzačního tlaku a jednak redukcí pasivního tlaku. Při uvažování plného pasivního zemního tlaku většinou dostaneme deformace konstrukce, které nemohou vzniknout. Skutečný pasivní zemní tlak může u konstrukce při nulové deformaci mít hodnotu tlaku v klidu a přes všechny mezilehlé hodnoty až hodnotu pasivního zemního tlaku při plné deformaci konstrukce (natočení cca 10 mRad - tj. deformace 10 mm na 1 m výšky konstrukce). Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat zmenšené hodnoty pasivního zemního tlaku pomocí "Součinitele redukce pasivního tlaku" s hodnotou menší nebo rovnou jedné, přičemž se doporučuje uvážit následující hodnoty:

  • 0,67 - deformace se zmenší cca na polovinu,
  • 0,50 - přibližně odpovídá přetvoření konstrukce zatížené zvýšeným aktivním zemním tlakem,
  • 0,33 - přibližně odpovídá přetvoření konstrukce zatížené tlakem v klidu, konstrukce dosáhne cca dvacet procent původní deformace.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.