GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Síly od zemětřesení na tuhé konstrukce (tlak v klidu)

Na tuhé konstrukce (např. dřík úhlové zdi) působí při zemětřesení zemní tlak v klidu. Do výpočtu je zahrnuta výslednice tohoto tlaku:

kde:

Η

-

výška konstrukce

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

γ

-

objemová tíha zeminy

Síla působí v polovině výšky konstrukce.

Try GEO5 software for free.