The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tabulka vrstev

Tabulka vrstev zobrazuje:

  • seznam zemin nad rozhraními
  • přiřazená rozhraní pro generaci modelu pomocí geologických řezů
  • pořadí ve kterém se bude rozhraní generovat. Pořadí generace vrstev modelu je určující pro finální podobu modelu. Defaultní nastavení je 10, aby úpravy pořadí byly co nejjenodušší a přehledné.
  • informaci zda má být dané rozhraní vyhlazováno. Standardně se rozhraní vyhlazují, ale například zlomy je vhodné ponechat rovné bez úprav.

Tabulka generovaných vrstev modelu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.