GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Cementozeminová stěna s ocelovým průřezem

Pro cementozeminovou stěnu s ocelovým průřezem se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Osová vzdálenost profilůa
  • Tloušťka stěnyh
  • Typ průřezu - vybírá se v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog"), nebo v dialogovém okně "Editor průřezu" (tlačítko "Svařovaný")

Zadání parametrů - cementozemitá stěna s ocelovým průřezem

Hlavní nosnou funkci mají ocelové průřezy. Posouzení únosnosti ocelových průřezů lze provést v rámu "Dimenzování"

Zeminová směs slouží pro zadržení zeminy mezi průřezy. Posouzení zeminové směsi lze provést v rámu "Zeminová směs"

Další vliv zeminové směsi je ve zvýšení ohybové tuhosti pažící konstrukce dle vzorce:

kde:

EIS

-

ohybová tuhost ocelového průřezu

ESM

-

modul pružnosti cementozeminové směsi

a

-

osová vzdálenost profilů

h

-

tloušťka stěny

Try GEO5 software for free.