GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Předání dat z programu "Mračno bodů"

Pro získání ortofotomapy, bodů terénu, popř. polygonu staveniště lze využít program "Mračno Bodů" (pokud je zakoupen).

Přenos je umožněn pouze v případě, že je program "Mračno bodů" spuštěn z programu "Stratigrafie" pomocí tlačítka "Mračno bodů" na horní nástrojové liště.

Spuštění programu "Mračno bodů" z programu "Stratigrafie"

Přenos dat z programu "Mračno bodů" se provádí pomocí tlačítka "Ukončit a předat" ve spodní části rámu, které otevírá dialogové okno "Import z mračna bodů".

Dialogové okno "Import z mračna bodů" - možnosti

Body terénu mohou být přidány k již stávajícím bodům, popř. je mohou zcela nahradit. Body lze importovat i v dalších fázích budování, čímž lze simulovat postupné zemní úpravy.

Staveniště může nahradit původně zadané, popř. se nemusí předat vůbec. V určitých případech přenosu staveniště je vhodné využít funkci aktivního okraje.

Mapa na terénu vychází z RGB zobrazení jednotlivých bodů a může být přímo nastavena na terén, nebo jenom uložena do podkladních map.

Try GEO5 software for free.