The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Odpor v patě piloty

Pro nesoudržné zeminy je odpor v patě qb dán vztahem:

kde:

fb

-

součinitel technologie

σefb

-

efektivní napětí v místě paty piloty

Nq

-

součinitel únosnosti

qb,max

-

maximálni limit pro odpor v patě

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Odpor qb nesmí být větší jako maximálni limit pro odpor v patě qb,max. Maximálni limit lze zadat nebo dopočítat v rámu "Svislá únosnost".

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota 20000 kPa. V případe, že se pod patou nachází měkká vrstva s menším odporem, bude hodnota qb,max vypočtena podle vztahu:

kde:

D

-

průměr piloty

H

-

vzdálenost měkké vrstvy od paty piloty

cu

-

totálni soudržnost měkké vrstvy

Vliv měkké vrstvy

Try GEO5 software for free.