GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tahové porušení

Jednou z příčin poruch budov je vodorovné tahové přetvoření. Program vykreslí budovy vybarvené a vyšrafované vzorkem, odpovídajícím příslušné oblasti porušení. Maximální hodnota tahového přetvoření je uvedena v textovém výpisu.

Program nabízí předdefinované oblasti porušení pro zděné budovy. Tyto hodnoty lze měnit v rámu "Nastavení fáze". V průběhu ražeb řady tunelů pod zástavbou, byl upřesněn vztah mezi tvarem poklesové kotliny a poškozením budov do takové míry, že na jeho základě lze plánovat rozsah kompenzací za poškození budov ražbou tunelů s přesností vyhovující jak pro potřeby přípravy zadávací dokumentace, tak i pro potřeby dodavatelů připravujících nabídky na ražbu tunelů.

Doporučené hodnoty pro zděné budovy o 1 až šesti patrech jsou uvedeny v následujících tabulce.

Horizontální přetvoření (promile)

Poměrná h.d. (promile)

Škody

Charakteristika

0,20 - 0,50

Mikrotrhliny

Mikrotrhliny

0,50 - 0,75

Velmi malé poškození

Trhliny v omítce

0,75 - 1,00

Malé poškození

Malé trhliny ve zdech

1,00 - 1,80

Střední poškození, funkční

Trhliny ve zdech, problémy s okny a dveřmi

1,8 -

Vysoké poškozeníl

Široké otevřené trhliny v nosných zdech a nosnících.

Try GEO5 software for free.