GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Ztráta objemu

Metoda ztráty objemu je semi-empirickou metodu obsahující jen částečně teoretické odvození. Metoda zavádí do výpočtu nepřímo základní parametry ražby, jako jsou mechanické parametry prostředí, efekt technologie ražby, vystrojení výrubu atd., pomocí 2 souhrnných parametrů (koeficientu k pro výpočet inflexního bodu a procentu ztráty objemu VL). Tyto parametry jednoznačně definují tvar poklesové kotliny a jsou stanovovány empiricky, na základě zkušenosti.

Pokles vyjádřený pomocí objemů

Maximální sednutí Smax a poloha inflexního bodu Linf  se vypočtou podle vztahů:

kde:

A

-

plocha výrubu

Z

-

hloubka středu výrubu

k

-

koeficient pro výpočet inflexního bodu

VL

-

procento ztráty objemu

Deformace stropu ua se vypočte podle vztahu:

kde:

r

-

poloměr výrubu

VL

-

procento ztráty objemu

Literatura:

http://www.groundloss.com/

Try GEO5 software for free.