GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přitížení

Rám "Přitížení" obsahuje tabulku se seznamem zadaných přitížení. Přidání přitížení se provádí v dialogovém okně "Nové přitížení". Zadaná přitížení lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Program používá následný souřadný systém.

Všechny zadané parametry přitížení lze měnit ve fázi budování, kde bylo zadáno. V dalších fázích budování lze měnit pouze velikost přitížení (volbou "Změna velikosti").

Přitížení je uvažováno jako přitížení masívu - zatížení nosníků se zadává v rámu zatížení nosníků. Standardní typy přitížení jsou vodorovné, ale lze zadat i obecně natočené přitížení kamkoliv do masívu (typ přitížení obecné).

Program umožňuje zadat ve fázích libovolné množství přitížení. Přitížení může působit buď na zadané rozhraní, nebo kdekoliv v masívu.

Zadané přitížení můžeme v dalších fázích budování buď odstranit, nebo změnit jeho velikost.

Je-li přitížení zadáno přímo na povrchu zeminy, může dojít v rozích přitížení k zplastizování zeminy a výpočet neiteruje. V tomto případě je nutné buď zadat pod přitížení nosníkový prvek, nebo zadat vrstvu zeminy pod přitížením jako elastický resp. modifikovaný elastický model.

Rám "Přitížení"

Dialogové okno "Nová přitížení"

Try GEO5 software for free.