The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet vnitřní stability

Vnitřní stabilita se posuzuje na dvou typech smykových ploch:

  • Rovinná smyková plocha

Rovinná smyková plocha

  • Lomená smyková plocha

Lomená smyková plocha

V obou případech se vyšetřuje smyková plocha pro variaci úhlu ϑ.

Při optimalizaci je výpočet proveden pro všechny etáže s variací úhlu smykové plochy ν od 1 až do 89 stupňů s krokem jednoho stupně.

Posouzení vnitřní stability může být provedeno podle stupně bezpečnosti nebo mezních stavů v závislosti na zadání v záložce "Výpočet zdí".

V posouzení je kontrolována podmínka, že poměr vzdorujících sil na smykové ploše ku posouvajícím silám je větší než zadaný stupeň bezpečnosti. Do tohoto posouzení vstupují následující síly:

Posouvající síly:

  • složka tíhové síly rovnoběžná se smykovou plochou
  • u lomené smykové plochy složka aktivního zemního tlaku, který působí na svislou část konstrukce, rovnoběžná se smykovou plochou (tlak spočten bez redukcí vstupních parametrů)
  • vodorovné síly od zemětřesení

Vzdorující síly:

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.