GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Pevnost horniny v tahu

Pevnost horniny v tahu Te je 2030x menší než pevnost horniny v prostém tlaku σc.

Pevnosti v prostém tahu To pro vybrané neporušené horniny [MPa]

Bazalt (čedič)

3 - 18

Rula

7 - 16

Žula

11 - 21

Vápenec

3 - 5

Mramor

7 - 12

Křemenec

4 - 23

Pískovec

5 - 11

Krystalická břidlice

5 - 12

Břidlice

2 - 17

Tuf

2 - 4

Try GEO5 software for free.