The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Drucker-Prager

Vstupními parametry pro tento model jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo, dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy, které určují hranici plasticity. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef Zadává se také úhel dilatance.

Drucker-Pragerův model (někdy též rozšířený von Misesův) upravuje singularity Mohr-Coulombova modelu. Na rozdíl od Mohr-Coulombova modelu je Drucker-Pragerova plocha plasticity hladká a v prostoru hlavních napětí je zobrazena jako cylindrický kužel.  Jak je patrné z obrázku, je podmínka plasticity podobně jako v případě Mohr-Coulombova modelu závislá na středním efektivním napětí σm. Verze modelu implementována v  GEO MKP vychází z předpokladu triaxiálové extenze.  Jinými slovy, průmět plochy plasticity do deviátorové roviny prochází vnitřními vrcholy Mohr-Coulombova hexagonu (θ = -300), kde θ je Lodeův úhel.

DP a MC podmínky plasticity v deviátorové rovině

Try GEO5 software for free.