The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koeficient vlivu tvaru piloty s

Tento součinitel s vyjadřuje vliv tvaru obdélníkové piloty, čili poměr stran b/a. Jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu v (závislosti na b/a):

Graf pro určení součinitele tvaru piloty s (a - délka nejmenší strany plochy paty, b - největší strana)

V normě NBN EN 1997-1 ANB je součinitel tvaru s definován následovně:

- pro kruhové piloty

- pro čtvercové nebo obdélníkové piloty

kde:

a

-

kratší strana paty piloty

b

-

delší strana paty piloty

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.