The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přidání nového Nastavení

Program obsahuje poměrně velké množství základních Nastavení pro jednotlivé země a postupy výpočtu. Přesto je velice pravděpodobné, že většina uživatelů bude potřebovat tato Nastavení upravit a vytvořit vlastní uživatelská Nastavení.

Nastavení může být platné pro všechny programy GEO, resp. jen pro aktuální program. (přepíná se v pravém horním rohu okna).

Stisknutím tlačítka "Přidat do správce" se otevře dialogové okno, ve kterém je zobrazeno aktuální Nastavení programu:

 • pokud je aktuální nastavení "Zadáno pro aktuální úlohu", otevře se v okno v režimu pro spuštěný program,
 • pokud je aktuální nastavení vybráno ze Seznamu nastavení, otevře se kopie tohoto Nastavení se stejnou platností.

Po editaci dat a zadání jména nového Nastavení se toto Nastavení uloží do "Správce nastavení" pomocí tlačítka "Přidej" a lze ho vybírat v "Seznamu Nastavení výpočtu".

Uživatelská Nastavení je vhodné vytvářet například:

1) podle zemí a norem

 • nastavení pro Boguto
 • nastavení pro Borito
 • nastavení pro Borito, mostní konstrukce

2) podle investora

 • nastavení pro dálnice
 • nastavení pro železnice
 • nastavení pro občanské stavby

3) podle metod výpočtu

 • výpočet podle Mazindraniho
 • výpočet podle Coulomba

4) individuálně

 • moje nastavení výpočtu
 • Petrovo nastavení výpočtu

Cílem je vytvořit "Seznam Nastavení výpočtu" tak, aby se uživatel nemusel o zadání způsobů výpočtu a součinitelů již starat. Vytvořená nastavení lze "Exportovat" a předat dál v rámci firmy nebo i jiným uživatelům. V případě jejich širší platnosti tato Nastavení firma FINE zaimplementuje do předdefinovaných Nastavení, která jsou dostupná pro všechny uživatele GEO5.

Try GEO5 software for free.