The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost na plášti piloty

Únosnost na plášti piloty je dána vztahem:

kde:

τs,i

-

odpor na plášti v i-té vrstvě

As,i

-

plocha pláště piloty v i-té vrstvě

nesoudržných zeminách je opor na plášti počítan dle vztahu:

kde:

σef

-

efektivní napětí ve vrstvě

Ks

-

součinitel bočního tlaku zeminy

fs

-

součinitel technologie

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

τs,max

-

maximálni limit pro odpor na plášti

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota odporu na plášti v nesoudržne zemine 120 kPa.

V soudržných zeminách platí vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

τs,max

-

maximálni limit pro odpor na plášti

Podle CTE-DB SE-C je maximálni hodnota odporu na plášti v soudržne zemine 100 kPa.

Try GEO5 software for free.