The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k zadání základních "Nastavení" programu. Zadávají se zde normy a teorie výpočtu, způsob prokázání bezpečnosti konstrukce i jednotlivé součinitele výpočtu.

Programy jednak obsahují předdefinovaná základní Nastavení pro jednotlivé země, ale také umožňují uživatelům vytvářet vlastní uživatelská Nastavení, která mohou dále používat ve všech programech GEO5.

Tlačítko "Vybrat" slouží k volbě již vytvořeného Nastavení ze "Seznamu nastavení".

Tlačítko "Správce nastavení" otevře dialogové okno "Správce nastavení", ve kterém lze prohlížet a upravovat jednotlivá Nastavení. Také se zde určuje, která Nastavení budou viditelná v Seznamu nastavení. Ve Správci nastavení lze také data exportovat a importovat.

Tlačítko "Přidat do správce" umožňuje vytvořit uživatelské Nastavení, které se následně zařadí do Správce nastavení.

Tlačítko "Upravit" umožňuje rychlou prohlídku a editaci aktuálního Nastavení pro spuštěný program. Pokud se nějaký údaj změní, změní se název Nastavení na "Zadané pro aktuální úlohu". Výpočty se potom provádí s tímto lokálním nastavením. Pokud se rozhodneme, že je toto nastavení vhodné i pro další úlohy, přidáme ho do "Správce nastavení" tlačítkem "Přidat do správce".

Nastavení "Zadané pro aktuální úlohu" se také obvykle vytvoří při importu starších dat.

Nastavení parametrů výpočtu se provádí v záložce "Piloty CPT".

V tomto rámu se dále určuje, zda bude ve výpočtu uvažován vliv negativního plášťového tření. Parametry negativního plášťového tření se zadávají v rámu "HPV+NSF".

V rámu lze povolit výpočet typu chování zeminy ze zkoušky - klasifikaci zemin, která se provádí v rámu "Klasifikace zemin".

Pří výpočtu podle EN 1997 je nutné zadat další součinite:

Součinitel neurčitosti modelu γcal snižuje spočtenou svislou únosnost piloty.

Hodnoty součinitelů ξ3 a ξ4 lze buď zadat, nebo jsou dopočítány standardní hodnoty závisející na počtu zkoušek.

Rám "Nastavení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.