GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Statická zatěžovací deska

Statická zatěžovací zkouška slouží k ověření deformačních charakteristik a ke zjištění míry zhutnění podloží.

Zkouška má dva typy:

  • Pro stavby pozemních komunikací (A)
  • Pro železniční dráhy (B)

Měření spočívá v zaznamenávání míry zatlačení desky pro určité kontaktní napětí a následné odlehčení. Měření je prováděno ve dvou cyklech.

Výsledkem měření jsou zpravidla moduly přetvárnosti Edef,1, Edef,2 a jejich poměr.

Ukázkový protokol statické zatěžovací zkoušky (A)

Ukázkový protokol statické zatěžovací zkoušky (B)

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN 72 1006

Try GEO5 software for free.