The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitel přenosu nestlačitelné piloty BETAo

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0 do pružného poloprostoru vyjadřuje vliv stlačení pružného poloprostoru, do kterého je vneseno zatížení pilotou z nestlačitelného materiálu. Hodnoty tohoto součinitele jsou obecně udávány v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru průměru piloty v patě a průměru piloty (db/d). V programu je graf implementován v numerické podobě.

Součinitel přenosu zatížení nestlačitelné piloty β0

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.11).

Try GEO5 software for free.