GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin" popř. lze také přidat všechny zeminy, které byly zadány v rámu "Zkoušky", tlačítkem "Přidat podle zkoušek".

Program Stratigrafie nepotřebuje pro tvorbu modelu podloží žádné parametry zemin - přesto se v programu mohou zadat pro přenos do dalších programů GEO5.

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky" nebo využít možnost exportu v rámech "Výsledné profily" a "Výsledné řezy".

Rám "Zeminy"

Try GEO5 software for free.