GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení excentricity základu

Posouzení excentricity základu se provádí pro výpočet 1. MS (únosnost základu) a 2. MS (sedání základu).

Při výpočtu program provede posouzení pro následující případy:

  • maximální excentricita ve směru délky patky: ex ≤ ealw
  • maximální excentricita ve směru šířky patky: ey ≤ ealw
  • maximální prostorová excentricita: et ≤ ealw

Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

Velikost prostorové excentricity et se určí podle vztahu:

kde:

ex

-

maximální excentricita ve směru délky patky

ey

-

maximální excentricita ve směru šířky patky

Pro určení efektivní plochy mimostředně zatíženého základu je postup výpočtu excentricit popsán zde.

Pro plošný základ na skalním podloží, resp. pro založení na betonové desce je v některých případech nutné použít jiné hodnoty mezních excentricit.

Try GEO5 software for free.