GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nepoddajné výztuhy - kombinace zemních tlaků

Pro nepoddajné výztuhy (AASHTO - Inextensible, JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method) se při výpočtu vnitřní stability uvažuje kombinace působení aktivního zemního tlaku a tlaku v klidu.

Určení plochy porušení a průběh součinitele bočního tlaku Ka, resp. Ko s hloubkou pro nepoddajné výztuhy

Literatura:

AASHTO Highway Bridges

Try GEO5 software for free.