The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení - mezní stavy, stupeň bezpečnosti

Parametry posouzení se zadávají v záložce "Stabilitní výpočty". Konstrukci lze posoudit podle teorie mezních stavů resp. stupňů bezpečnosti.

Posouzení podle teorie mezních stavů:

Parametry zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost) jsou v tomto případě redukovány výpočtovými součiniteli zadanými v záložce "Stabilitní výpočty".

Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100%. Hodnota využití je přitom dána vztahem:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

Vzdorující moment Mp je stanoven s vlivem redukce součinitelem celkové stability konstrukce γs.

Posouzení podle stupně bezpečnosti:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

SFs

-

stupeň bezpečnosti

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.