GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

ČSN 73 1004

Výpočet svislé únosnosti piloty je proveden podle normy ČSN 73 1004 z července 2020, kde jsou také veškeré postupy podrobně popsány.

Výpočet lze provést pro následující technologie:

Try GEO5 software for free.